TÊN DU THUYỀN
TIÊU CHUẨNGIÁ KHUYẾN MẠI 2 NGÀY 1 ĐÊM CHO 1 NGƯỜI GIÁ KHUYẾN MẠI GIÁ 3 NGÀY 2 ĐÊM CHO 1 NGƯỜIĐÃ GỒM XE KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI - HẠ LONG/ CÁT BÀ
Du thuyền Papaya 
      3 sao
1,898,000 VND
2,989,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Golden Star 
3 sao
1,989,000 VND
3,089,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Golden Bay  
3 sao
1,880,000 VND
3,389,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Dragon 
3 sao
2,089,000 VND
3,289,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Aclass Legend 
3 sao
2,389,000 VND
4,388,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Luxury Imperial 
3 sao
2,289,000 VND
3,400,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Oriental Sails 
3 sao
2,589,000 VND
4,689,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Carina 
3 sao
2,789,000 VND
4,850,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Vspirit 
3 sao
2,689,000 VND
4,989,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Pelican 
4 sao
3,089,000 VND
5,789,000 VND
Chưa bao gồm
Du thuyền Royal Wings 
5 sao
3,189,000 VND
5,789,000 VND
Chưa bao gồm
Du thuyền Starlight 
5 sao
3,389,000 VND
6,389,000 VND
Chưa bao gồm
Du thuyền Uni Charm 
4 sao
3,389,000 VND
6,589,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Lavender
3 sao
2,389,000 VND
4,289,000 VND
Chưa bao gồm
Du thuyền La Pinta
5 sao
3,289,000 VND
#
Chưa bao gồm
Du thuyền Maya
5 sao
3,050,000 VND
6,850,000 VND
Chưa bao gồm
Du thuyền Emerald
3 sao
2,200,000 VND
4,450,000 VND
Đã bao gồm
Du thuyền Alisa
5 sao
2,889,000 VND
5,689,000 VND
Chưa bao gồm
Du thuyền Era
5 sao
3,650,000 VND
6,389,000 VND
Chưa bao gồm 
Du thuyền Mon Cheri   
5 sao
3,989,000 VND
7,189,000 VND
Chưa bao gồm 
Du thuyền Orchid 
5 sao
3,889,000 VND
6,789,000 VND
Chưa bao gồm