TÊN DU THUYỀN
 TIÊU CHUẨN
GIÁ KHUYẾN MẠI 2 NGÀY 1 ĐÊM CHO 1 NGƯỜI
 GIÁ KHUYẾN MẠI GIÁ 3 NGÀY 2 ĐÊM CHO 1 NGƯỜI
XE KHỨ HỒI HÀ NỘI - HẠ LONG
Du thuyền Papaya
 Super
1,898,000Vnd
 3,189,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Golden Star
 Super
1,989,000Vnd
 3,289,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Golden Bay
 Super
1,880,000Vnd
 3,389,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Dragon
 Super
 
 
 
Du thuyền Aclass Legend
 Super
 2,389,000Vnd
 4,388,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Luxury Imperial
 Super
 
 
 
Du thuyền Oriental Sails
 Deluxe
2,489,000Vnd 
 4,289,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Carina
 Deluxe
2,789,000Vnd
 4,800,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Vspirit
 Deluxe
 
 
 
Du thuyền Pelican
 Deluxe
3,089,000Vnd
 5,789,000Vnd
Chưa bao gồm
Du thuyền Royal Wings
 Luxury
3,189,000Vnd
 5,789,000Vnd
Chưa bao gồm
Du thuyền Starlight 
 Luxury
2,989,000Vnd
 5,789,000Vnd
Chưa bao gồm
Du thuyền Uni Charm
 Luxury
3,389,000Vnd
 6,589,000Vnd
Đã bao gồm
Du thuyền Lavender
 Luxury
2,389,000Vnd
 4,389,000Vnd
Chưa bao gồm
Du thuyền La Pinta
 Luxury
3,289,000Vnd
 
Đã bao gồm
Du thuyền Maya
 Luxury
3,050,000Vnd
6,850,000Vnd
Chưa bao gồm
Du thuyền Emerald
 Super
 
 
 
Du thuyền Alisa
 Luxury
2,989,000Vnd
5,789,000Vnd
Chưa bao gồm
Du thuyền Era
 Luxury
3,650,000Vnd
6,389,000Vnd 
Chưa bao gồm 
Du thuyền Mon Cheri
 Luxury
3,989,000Vnd
7,289,000Vnd
Chưa bao gồm 
Du thuyền Orchid
 Luxury
3,898,000Vnd
6,889,000Vnd
Chưa bao gồm